Pensionärsföreningen If Väst

Länkar

Här listas några intressanta länkar:

If Skadeförsäkring Privat

Försäkringskassan

Skatteverket

SeniorNet Sweden - för IT-intresserade seniorer med cirklar, kurser, datorgemenskap och internetcafeer.

If Pensionärsförening Ost - besök hemsidan för våra kollegor i Stockholm/Mälardalen

If Pensionärsförening Norge - besök våra kollegor i Norge.