Pensionärsföreningen If Norr

Program

Första halvåret 2022 Andra halvåret 2022

Första halvåret 2022

12 April Årsmöte
  Välkommen till Pensionärsföreningens Årsmöte 12 April kl 14:00.
Anmälan sker till Kjell Olsén senast Tisdag 5 April
- kjell.olsen1950@gmail.com eller telefon
- 070-318 53 38
Motioner ska vara Styrelsen tillhanda senast 14 dagar före Årsmötet,
d v s senast Onsdag 30 Mars.
Handlingar inför Årsmötet (klicka på länk till respektive handling)
- Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021
- Dagordning för Årsmötet
- Valberedningens förslag
- Revisionsberättelse
Inbjudan till Årsmötet har skickats ut via mejl till medlemmarna Onsdag 9 Mars.
    Tid Tisdagen 12 April, kl 14:00.
    Deltagare Medlemmar.
    Plats Lokal Träffpunkten, Skönsbergsvägen 21
    Priser Föreningen bjuder på fika, kaffe eller te och hembakad bulle.
    Sista anmälningsdag Tisdag 5 April.
    Anmälan Till Kjell Olsén
- Mobil :070-318 53 38
- E-post: kjell.olsen1950@gmail.com

xx Månad Xx
  O
Inbjudan (klicka).
    Tid Xx
    Deltagare Medlemmar.
    Plats Xx
    Priser -
    Sista anmälningsdag Xxdag xx Månad.
    Anmälan Till Kjell Olsén
- Mobil :070-318 53 38
- E-post: kjell.olsen1950@gmail.com

Andra halvåret 2022
xx  Månad Xxx
  Välkommen till
    Tid Xxdagen xx Månad, kl xx:xx.
    Deltagare Medlemmar.
    Plats Pilgrimscenter (vid Selångers kyrka).
    Priser -
    Sista anmälningsdag Senast Xxdag xx Månad.
    Anmälan Till Kjell Olsén
- Mobil :070-318 53 38
- E-post: kjell.olsen1950@gmail.com