Pensionärsföreningen If Norr

Styrelse 2019

 

Funktion Namn Mobiltelefon
Ordförande Ulf Westin 070-3485276
Kassör Åke Sjöstedt 073-0705691
Ledamöter Kjell Johansson 070-5959300
  Kenth Edström 070-5871765
  Kjell Olsén 070-3185338
  Marie Persson 070-3170828
  Margareta Ljung 070-5101595
Revisorer    
Ordinarie Åsa Henriksson  
  Anders Folcker  
Suppleant Tina Weinemo  
Valberedning Metha Erksson (sammankallande)  
  Ulla Köpsén  
  Janet Carlsson  

Kontakta Styrelsen