Pensionärsföreningen If Väst

Kontakta oss

Organisationsnummer: 802489-4415
Besöksadress: Flöjelbergsgatan 4, Mölndal
Resetips:
Buss 758 från Heden/Korsvägen, hpl Bergfotsgatan.
Postadress: Pensionärsföreningen If Väst
c/o Ulla-Britt Lundqvist
Bergsträdgården 8
416 60 GÖTEBORG
E-postadress: ifpensionvast@gmail.com
Hemsida: www.ifpensionarsforening.se/pifvast/
Plusgiro: 723231-7
Ordförande: Ulla-Britt Lundqvist
Mobil: 070-691 67 04
Kassör: Desirèe Parkvik
Stallbacksvägen 19
425 43 Hisings Kärra
Webmaster: Tommy Backlund
webmaster@ifpensionarsforening.se

Adressändring - se tills vidare Mina kontaktuppgifter