Pensionärsföreningen If Väst

Om Pensionärsföreningen If Väst

Föreningen har en bred programverksamhet med resor, besök och möten av olika slag då medlemmarna kan träffas, umgås och ha trevligt tillsammans.

Föreningen bildades den 1 Juni 2014 och har idag cirka 130 medlemmar, som alla har pensionerats från försäkringsbolaget If.

Föreningen tar inte ut några medlemsavgifter från sina medlemmar.