Pensionärsföreningen If Väst

Medlemmar

 

If-anställd med pensionsavtal

Medlemmar är de som enligt tillämpliga pensionsavtal är berättigade till pension från If och som vid sina pensioneringar är anställda i If och verksam inom enheter i följande län:
- Västra Götaland
- Värmland
- Halland
- Jönköping
- Örebro

Pensionär ansluts automatiskt till Pensionärsföreningen.

Medarbetare inom annan del av landet kan efter ansökan beviljas medlemskap av Styrelsen.

If-anställd med inkomstgaranti

If-anställd som slutar sin anställning i If med inkomstgaranti fram till ordinarie pensionsålder kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av Styrelsen.