Pensionärsföreningen If Väst

Styrelse

PifVäst - Styrelse 2019

Ordförande Ulla-Britt Lundqvist Vald t o m 2020
Vice Ordförande Sten-Göran Lindbladh Vald t o m 2019
Kassör Desirée Parkvik Vald t o m 2019
Sekreterare Agnetha Svedberg Vald t o m 2019
Ledamöter Inger Pettersson Vald t o m 2019
  Vivan Schiller Vald t o m 2020
  Eva Lindahl-Drejenstam Vald t o m 2020
  Pia Rönnqvist Vald t o m 2020
     
Revisorer Robert Eriksson, sammankallande Vald t o m 2020
  Christer Heideberg Vald t o m 2020
Suppleant Ulrika Horal Vald t o m 2020
     
Valberedning Ulrika Horal (sammankallande) Vald t o m 2020
  Ulf Ehn Vald t o m 2020
  Kjell-Åke Ek Vald t o m 2020

Kontakta Styrelsen