Pensionärsföreningen If Ost

Årsmöten

Ordinarie årsmöte hålls senast under April månad året efter räkenskapsåret.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet.

Förutom ordinarie årsmöte kan extra föreningsmöte anordnas.

Årsmöte 2022

Pensionärsföreningens Årsmöte 2022 hålls Tisdag 26 April - se Program respektive
Årsmöte 2022 för handlingar till årsmötet.

Handlingar från tidigare årsmöten

Välj respektive årsmötesår nedan och klicka sedan på knappen Visa för att se handlingarna från valt årsmötesår.