Pensionärsföreningen If Ost

Kontakta oss

Organisationsnummer: 802431-1683
Besöksadress: Barks väg 15, Bergshamra
Postadress: Pensionärsföreningen If Ost
c/o If
106 80 Stockholm
E-postadress: ost@ifpensionarsforening.se
Hemsida: www.ifpensionarsforening.se
Bankgiro: 241-2898
Ordförande: Åke Julin
Mobil: 070 - 528 31 29
Webmaster: Tommy Backlund
webmaster@ifpensionarsforening.se

Adressändring, medlem
Kontaktuppgifter, befintlig medlem
Adressändring, test Kontakt, adressändring Under arbete; använd länk ovan t v
   
Anmälan till medlemsskap Kontaktuppgifter, ny medlem
Anmälan, test Kontaktuppgifter Under arbete; använd länk ovan t v