Pensionärsföreningen If Ost

Förmåner

Som pensionär från If har du tillgång till flera förmåner.
Här kan du läsa om dessa.


Personalrabatt

Pensionär från If får personalrabatt på alla privata skadeförsäkringar i If. Livförsäkringar och företagsförsäkringar är undantagna.
Har du gått i pension och ser att du vid nästa förfallodag inte längre fått personalrabatten kontaktar du Kundservice och ber dem lägga på personalrabatten igen enligt avtalet som heter IFPEN.
Kundservice tel.nr är 0771-655 655

Rabatten gäller för dig och alla i ditt hushåll som har samma folkbokföringsadress som du. För att If ska veta att du vill ha rabatten och vilka dina familjemedlemmar är måste du se till att de blir sammankopplade med dig i Ifs kundsystem. Hör av dig till kundtjänst på telefon 020-655 655 eller maila till kundservice@if.se.

Du kan inte få rabatt genom flera avtal samtidigt. Det innebär att om du redan får rabatt genom ett annat avtal, t.ex. SBC eller för medlemmar i Sveriges Bostadsrättscentrum, måste du välja rabattalternativ. Antingen Ifs personalrabatt eller rabatt genom något av dessa avtal.
Om du samlar flera försäkringar och blir If Plus-kund får du både personalrabatt och If Plus-rabatt.

Hör av dig till kundservice om du vill veta mer!


Må Bra Center

Pensionärer från If får träna i Gymmet utan avgift.