Pensionärsföreningen If Ost

 

Om Pensionärsföreningen If Ost

Föreningen har en bred programverksamhet med resor, besök och möten av olika slag då medlemmarna kan träffas, umgås och ha trevligt tillsammans.

Föreningen bildades den 27 oktober 2005 och har idag drygt 250 medlemmar, som alla har pensionerats från försäkringsbolaget If.

Föreningen tar inte ut några medlemsavgifter från sina medlemmar.