Pensionärsföreningen If Ost

Mina kontaktuppgifter

Meddelande om förändringar av dina registrerade kontaktuppgifter kan du enkelt göra genom att ange dina nya kontaktuppgifter i e-post till Pensionärsföreningens e-postlåda ost@ifpensionarsforening.se , och att du då anger fullständiga kontaktuppgifter i form av

Observera!
Föreningen sänder helst ut information till medlemmarna via e-post, så vi är tacksamma om du anger en giltig och fungerande e-postadress och kontinuerligt kontrollerar din e-postlåda.