Pensionärsföreningen If Ost

Styrelse 2019

Funktion Namn Mobiltelefon
Ordförande Åke Julin 070-528 31 29
Sekreterare Barbro Rydberg 070-335 96 17
Kassör Monica Lilliehöök 070-618 46 22
Ledamöter Jan Hartford 070-235 27 67
  Börje Granath 073-030 40 88
  Pia Eriksson 070-508 19 71
     
Revisorer    
Ordinarie Rolf Simonsson  
  Vladimir Sklenar  
Suppleant Margareta Karlsson  
Valberedning Mats Nordenskjöld, sammankallande  
  Kerstin Andersson  
  Anders Rinman  

Kontakta Styrelsen