Pensionärsföreningen If Ost

Medlemmar

If-anställd med pensionsavtal

De som enligt tillämpliga pensionsavtal är berättigade till pension från If och som vid sina pensioneringar är anställda i If och som tjänstgjorde inom enheter inom Stockholm/Mälardalen kan ansöka om medlemsskap i Pensionärsföreningen.

Mälardalen omfattar Stockholms, Östergötlands, Södermanlands, Örebros, Västmanlands och Uppsala län.

Medarbetare inom annan del av landet kan även efter ansökan beviljas medlemskap av Styrelsen.

If-anställd med inkomstgaranti

If-anställd som slutar sin anställning i If med inkomstgaranti fram till ordinarie pensionsålder kan, efter ansökan, beviljas medlemskap av Styrelsen.

Ansökan om medlemsskap

Se Kontakta oss

Observera!
Föreningen sänder helst ut information till medlemmarna via e-post, så vi är tacksamma om du anger en giltig och fungerande e-postadress och kontinuerligt kontrollerar din e-postlåda.